Certificados Profesionais

Andavira edita manuais para a obtención de Certificados Profesionais

A editorial Andavira publica unha serie de manuais académicos para a obtención de Certificados de Profesionalidade. Esta nova liña editorial conta co asesoramento dun grupo de profesionais de recoñecida traxectoria e reputación laboral.

Os nosos manuais están a disposición de centros de formación, entidades docentes e departamentos de formación; o noso catálogo componse dunha extensa relación de materias e profesións e garante un material didáctico imprescindible para ofrecer un ensino de calidade, útil e adaptado ás necesidades dos traballadores.

Trátase dunha edición flexible que atende a cómo están estructuradas as unidades didácticas dos cursos para a obtención de certificados de profesionalidade. Temos en conta as necesidades do profesorado e os alumnos, así o noso catálogo de manuais divídese en unidades de competencia, módulos formativos e unidades formativas.

Os nosos manuais están dirixidos a centros que imparten formación para o emprego, consultores de formación e axentes sociais.

¿Como son os manuais editados por Andavira?

Están pensados para facilitar a aprendizaxe, por iso contan cunha selección de casos prácticos, resumen as unidades didácticas con esquemas e están organizados con orientacións metodológicas dirixidas a optimizar o tempo de ensino.

Os nosos packs de formación inclúen test de autoavaliación e cuestionarios para que o alunado poida continuar a súa formación fóra das aulas.

Contamos cun equipo de docentes e profesionais altamente cualificados para redactar estes manuais.

Poñemos especial énfase en adaptar os coñecementos ao mundo laboral real desde a pedagogía.

Ofrecemos manuais de deseño coidado, en branco e negro ou a cor, e actualizados. Queremos lograr a excelencia académica.

Abrimos a posibilidade de personalizar os nosos manuais coa imaxe corporativa da súa empresa.

Hoxe comercializamos as seguintes familias profesionais:

ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN

COMERCIO E MARKETING

SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E COMUNITARIOS

INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS